DOE de
TEST
Het begon niet met COVID
HOME
WAAROM
VERHALEN
ENQUÊTE
MELDPUNT
DOE DE TEST
HUANG
38 jaar
 • Geboren in België
 • Werkt voor een NGO
 • Reist uit ecologische overwegingen met een bestelwagen

Wil je meer weten over mij?
Lees hieronder het volledige interview

Kun je je kort voorstellen?
Ik ben half Chinees, half Belgisch. Mijn familie woont in Indonesië, ik heb daarom meer een band met Indonesië dan met China. Mijn vader en moeder wonen in België. Ik ben 41 jaar en geboren aan de kust. Momenteel woon ik in Oost-Vlaanderen. Ik werk voor een NGO en ben daarnaast ook freelance-journalist en columnist voor bepaalde magazines over migratie en maatschappelijke issues.
Heb je hobbies, kwaliteiten of een passie?
Ik probeer te sporten, lopen, yoga of ballet. Daarnaast lezen, af en toe reizen vind ik ook tof. We hebben een camionette omdat we ecologisch willen zijn, we proberen zo min mogelijk met vliegtuig te reizen. We hebben drie katten.
Vertel eens een racistisch voorval dat je meegemaakt hebt en dat je bijgebleven is.
Die voorvallen zijn klein, zijn groot, zijn wekelijks, dagelijks, soms is dat grappig. Ik heb lang gevlogen - internationale vluchten. Dan zit je met allerlei collega’s die je niet kent. Heel vaak komt dezelfde vraag terug: “Van waar ben je eigenlijk?”, “Hoe komt dat je zo bruin bent?” “Ah, je papa is Chinees, heeft hij dan een restaurant?” “Amai, doe je bruinen zonder de zon aan?” Zo onmiddellijk de brug slaan met stereotypen. Dat gaat echt van het ene naar het ander. Als je geluk hebt, hoor je ze allemaal in één zin.

Eén van de voorvallen die mij het meest bijgebleven was op sociale media. Ik had een artikel geschreven over deportatievluchten. Daarop was veel reactie gekomen op sociale media. Je kunt je wel voorstellen dat het niet mild was. Iemand riep op om mij te deporteren, terug naar het land van oorsprong. Dat heeft mij toen aangegrepen. Je krijgt allerlei opmerkingen naar je hoofd geslingerd over je uiterlijk, maar nooit is het bij mij opgekomen dat ik gedeporteerd zou kunnen worden. Stel dat een regime aan de macht zou zijn die het effectief mogelijk maakt om mensen van de tweede, derde generatie te deporteren… Dat heeft een kettingreactie aan emoties veroorzaakt. Ik besefte: voor vele mensen ben ik eigenlijk ook allochtoon, hoewel ik hier geboren en getogen ben en er zelf zelden bij stilsta dat ik er anders uitzie… tot iemand je het natuurlijk vlakaf zegt. En dat is best vaak. De geschiedenis heeft ons getoond dat alles mogelijk is. Dat is wel iets dat mij enorm aangegrepen heeft. Het was ook direct een aanleiding voor een diepgaand onderzoek naar hoe ver men op sociale media kan gaan, en wat dat allemaal kan teweegbrengen.
Die voorvallen zijn klein, zijn groot, zijn wekelijks, dagelijks, soms is dat grappig.
De twee andere voorvallen, die me het meest van al bijgebleven zijn, gebeurden met de politie. Ik denk dat dat ook komt omdat je dat niet verwacht van mensen in een bepaalde positie. Bij de brandweer, de politie, in het onderwijs verwacht je dat de mensen die daar zitten hebben toch neutraliteit of een neutrale houding ten opzichte van iedereen moeten hebben.

Ik zat toen in het begin van het middelbaar toen ik voor de eerste keer met racisme van een politieagent geconfronteerd werd. Ik stak een drukke baan over. Een agent die daar het verkeer regelde gaf de opmerking “Uw fietslamp gaat niet”. Ik antwoordde dat ik dat wist en fietste door. Hij heeft het verkeer toen gelaten voor wat het was en is mij voor de volle 200 meter achterna gecrost. Ik weet dat nog dat ik iemand hoorde lopen en zijn walkietalkie en zijn ander materiaal hoorde rammelen. Hij haalde mij in, trok mij bijna van mijn fiets en vroeg naar mijn identiteitskaart. Ik had ze niet bij. Het was de dag na de examens, mijn boekentas lag thuis. Hij zei toen: “ik ga uw gegevens noteren, wat is uw naam, geboortedatum, nationaliteit” Ik zeg “Belg” en het antwoord was: “het zal wel zijn”. Dat heeft mij zo geschokt. Waarom zou ik daarover liegen? Dat is in een discussie ontaard, want als 12-jarige was ik behoorlijk mondig. Ik denk dat ik hem toen ook de opmerking van racist naar het hoofd geslingerd heb. Daarna moest ik me op het commissariaat aanmelden met een werkend fietslicht. Ik had dat thuis allemaal verteld. Mijn ouders waren daar ook van aangedaan. Die agent in kwestie zat wel op het matje getrokken geweest zijn, uit het gesprek met de commissaris bleek dat de agent ook niet aan zijn eerste racistisch proefstuk toe was. Maar voor de rest is daar geen gevolg aan gegeven. Dit is ongeveer dertig jaar geleden. Ik begrijp maar al te goed wat etnisch profileren met mensen doet. Ik was toen bang, je bent 12 jaar en er loopt een agent achter jou op straat, dat doet wel iets.

De tweede keer was ik al volwassen. Ik zat toen al bij een vliegmaatschappij. Wij moesten om de zoveel jaar een badge van de luchthaven laten vernieuwen. Er gebeurt dan een veiligheidscontrole om te zien of je geen terreurgeval kunt worden. Een man van de federale luchtvaartpolitie belde me.

• "Spreek ik met ? ‘t Is om te zeggen dat je badge klaar is."
• "Dankjewel!"
• "Zijde gij al lang int land?"


En ik dacht "Huh wat?" Ik denk dat ik toen al een jaar of zes of zeven vloog. Het was dus al de tweede of derde renewal van die badge. Die vraag was mij nog nooit eerder gesteld. Ik dacht dat hij wilde zeggen "Ben je allang terug van je vlucht?" Ik zeg dus:

• "Ja, toch al een paar dagen."
• "Een paar dagen?! Ja, maar ja, hoe lang ben je al echt in het land?"
• "Ik versta de vraag niet goed, wat bedoelt u?"
• "Ah, je verstaat niet goed Nederlands. Versta je mij niet goed? Of is het Nederlands dat je niet goed verstaat?"
• "Jawel, ik versta Nederlands, maar ik begrijp uw vraag niet."
• "Ja maja, waar zijde gij geboren?"
• "Aan de kust."
• "Ah, ge zijt hier geboren, ‘t is daarmee dat uw Nederlands zo goed is. En wat spreken uw ouders thuis?"
Die twee incidenten met de politie zijn me erg bijgebleven omdat ik daar een onveilig gevoel van kreeg. Als zij zich niet neutraal kunnen gedragen, wie dan wel?
En ik stond daar met die telefoon van: huh? Wat is dat hier? Dat gesprek duurde ongeveer tien minuten over mijn Nederlands. En wat mijn pa en ma spraken, en hoe ze tegen elkaar spraken en hoe ze met mij spraken. Ik heb dat toen gemeld aan mijn werkgever. Die bevestigde dat dit raar was en niets met de badge of het beroep te maken had. Maar daar is geen gevolg aan gegeven. Die man is nooit bevraagd geweest over waarom hij die vragen stelde. Die twee incidenten met de politie zijn me erg bijgebleven omdat ik daar een onveilig gevoel van kreeg. Als zij zich niet neutraal kunnen gedragen, wie dan wel?

Er zijn andere dingen die zich regelmatig voordoen. Soms is het in een ruzie dat mensen u “keer terug naar uw land” naar het hoofd slingeren . Op school, eender waar, dat is een gemakkelijke oneliner altijd. Het is altijd gemakkelijk om iemand te pakken op een zeer frappant uiterlijk kenmerk. Van zodra mensen met een migratiegeschiedenis tegen iets ingaan, is het van “je bent niet van hier, je hebt niets te zeggen, keer terug naar je land”.
Wat hebben die incidenten met jou gedaan?
Het incident met mijn fietslampje heeft mij voornamelijk schrik aangejaagd. Ik voelde veel onbegrip. Ik snapte niet wat ik fout gedaan had, buiten het feit dat ik niet onmiddellijk van mijn fiets gesprongen was toen de agent zei dat mijn lamp niet werkte. Dat was nogal evident, ik wist dat mijn lamp niet werkte. Maar de reactie van de politieagent was buitensporig. Eerst was ik geshockeerd. Ik stond te daveren op mijn benen. Naderhand was ik kwaad. Dan denk je zoals vaker na over wat je had moeten zeggen of doen. Het ding van zo’n incidenten: je ziet dat niet aankomen. Stel dat ik nu een café zou binnenstappen waar dat er slogans op staan van een extreemrechtse partij, dan kun je je aan iets verwachten. Maar als je zomaar op straat of in een discussie of zelfs op het werk zo gepakt wordt… Hoe mondig je ook bent, je bent er nooit echt op voorbereid. Nadien zijn mijn gevoelens vaak een combinatie van boosheid en onmacht. Waarom heb ik daar niet op gereageerd op een correcte manier, wat had ik kunnen doen? Door ervaringen te delen krijg je echter wel handvaten en een soort houvast: stel dat dat nog een keer voorvalt, wat kan je eventueel doen of wat moet je zeker niet doen?
Als je zoiets ziet, spreek mensen daar op aan, blijf staan en loop zeker niet weg want het kan escaleren, zeker als het gaat over iemand in een machtspositie.
Stel dat er bij die incidenten mensen bij geweest waren, welke reactie zou je gewenst hebben?
Ik zou zeker een reactie gewenst hebben. Het maakt niet uit welke leeftijd het doelwit van racisme heeft: als je ziet dat iemand op die manier aangesproken of behandeld wordt, speak up. Zeg dat dat niet oké is. In de nasleep van het incident van George Floyd heb ik een video gezien van een man die aan een tankstation zonder reden door de politie tegengehouden wordt en gefouilleerd wordt. Die man voelde zich ook angstig. Hij vroeg aan een vrouw die langskwam: “blijf hier gewoon staan, ga niet weg. Film het desnoods, don’t leave.” Voor omstaanders denk ik dat het wel belangrijk is dat ze dit weten. Als je zoiets ziet, spreek mensen daar op aan, blijf staan en loop zeker niet weg want het kan escaleren, zeker als het gaat over iemand in een machtspositie. We hebben dat al zo vaak gezien. Dat is wel degelijk iets waar je als community iets aan kunt doen. Wegkijken is gedogen.
Is er iets dat je wilt zeggen tegen die politieagent of aan de collega op het vliegtuig?
Ik vind dat moeilijk. Ik kan mij niet inleven in hun leefwereld, net zoals zij zich waarschijnlijk niet kunnen inleven in mijn leefwereld. Maar ik zou simpelweg willen zeggen: “Heb je een idee wat dit teweegbrengt bij iemand als je zoiets zegt of doet?”; “Heb jij enig idee wat de impact van woorden kan zijn?” En hopen dat daar een soort van constructieve discussie uit voortkomt. Misschien ben ik daar wat naïef over, maar ik denk niet dat mensen daar genoeg bij stil staan. En degenen die er wel bij stil staan en dan toch die woorden uiten, dan denk ik niet dat daar veel aan te zeggen valt. Als iemand me doelbewust wil kwetsen of raken, spreek ik liever niet tegen hen. Maar of het nu over het uiterlijk in het algemeen of over culturele afkomst of zo’n dingen gaat, het heeft wel degelijk een impact. Je kunt wel zeggen ‘het zijn maar woorden, schud dit van je af’. Maar dat is niet zo. Zeker niet als dat op regelmatige basis voorkomt, wat helaas het geval is.

We spreken van micro-kwetsuren, maar die kwetsuren blijven niet klein. Het zijn die micro-kwetsuren die Joey Kwan en Chrostin ertoe geleid hebben om na de onnozele ‘flietjes’-mop in Thuis uit hun vel te springen van boosheid. Weinigen snapten dat. Ik las de reacties van Nic Balthazar, Stijn Meuris, Maarten Boudry. De grondtoon was ‘stel je niet zo aan, het is maar een grapje’, gevolgd door ‘we mogen met niets meer lachen’. Uit zo’n reacties kan je afleiden hoe weinig mensen erin slagen zich in te leven in het effect van hun (steeds terugkerende) uitspraken en grappen. Voor er een gesprek mogelijk is, moeten zij dit misschien eerst zelf ervaren. Of een goed empathisch vermogen ontwikkelen.
De emmer zit al zo vol dat ik geen propere woorden meer vind om te reageren op racisme.
Hoe ga je om met voorvallen die specifiek naar jou gericht zijn?
Ik klap in elkaar. Zoals toen die ene man me aansprak over de Nederlandse les. Dan begin ik te stotteren. Daarna begin ik direct het conflict te ontmijnen. Soms ben ik me er niet meer van bewust dat ik conflicten uit de weg ga. Dat is zo’n automatisme geworden, om zeker niet op te vallen of te vermijden dat mensen kwaad zijn op jou. Terwijl je even goed “Fuck You” zou kunnen zeggen. Maar dan denk ik: ik ga dat maar niet doen. Want dan bevestig ik wat ze misschien denken.
Uit zo'n reacties kan je afleiden hoe weinig mensen erin slagen zich in te leven in het effect van hun (steeds terugkerende) uitspraken en grappen.
Stel dat je aan de knoppen zat en dat je een beleidsmaatregel zou kunnen nemen om racisme tegen mensen van Oost-Aziatische afkomst aan te pakken?
Heel veel vertrekt uit het beeld dat mensen hebben. Die beeldvorming wordt op zeer jonge leeftijd aangeleerd. Het zit in stripverhalen, in cartoons, enz. Ik heb nu recent gezien dat er bepaalde tekenfilms van Disney van de Disney+-channel gehaald worden omwille van racistische stereotypen. Ik vind dat positief. Moest ik aan de beleidsknoppen zitten zou ik die beeldvorming verder aanpakken. Op die manier beseffen kinderen van kinds af aan dat iedereen deel uitmaakt van de maatschappij. We lachen niemand uit omwille van spraak of uiterlijk. Want eens dat geinstalleerd is, is het nog moeilijk aan te pakken. Die voorvallen die ik beschreef, bijvoorbeeld die vrouw die vroeg of ik vaak naar de zonnebank ging en of ik goed Chicken Pekan kan maken… Je kunt daar niet echt boos op zijn. Dat zijn beelden die mensen al heel lang hebben. Zorg dat die beelden er niet zijn en dat ze bijgevolg in niemands systeem zitten.
Zijn er ook zaken gebeurd in het zoeken naar een woning, het zoeken naar werk, op school, in het uitgaansleven?
Op school wel, ja. Ik heb een leerkracht gehad die mij en mijn broer overduidelijk niet leuk vond. Op het werk niet zo zeer, maar daar moet ik wel aan toevoegen dat ik altijd werk gezocht heb in internationale sferen. Ik solliciteerde onmiddellijk in de toeristische sector, daarna bij media en nu bij NGO’s. Ik denk dat ik onbewust ook kies om me te bewegen in bepaalde sferen, zodat die incidenten tot een minimum beperkt blijven. Zo zie je maar hoe structureel het racisme is … Mensen met een migratiegeschiedenis - niet alleen Oost-Aziaten - zijn er constant waakzaam voor, wanneer ze een job kiezen of een buurt of gemeente om in te wonen. Zowel qua werk als qua school, ook waar dat mijn zoon nu zit. Ik heb heel bewust gekozen voor een school met veel diversiteit.Huang* is een schuilnaam

Klik hier voor

MEER VERHALEN

Quon, 62

 • In België sinds 1967
 • 30 jaar journalist geweest
 • Las recent Revolusi van David Van Reybrouck

Astrid, 21

 • Geboren in België
 • Studente sociologie
 • Houdt van dansen & sporten

Zhong, 34

 • Geboren in België
 • Werkt aan de universiteit
 • Grote sportfreak

Kyona, 43

 • Geboren in België
 • Werkt met mensen in armoede
 • Alleenstaande moeder
 • Schrijft gedichten

Huang, 38

 • Geboren in België
 • Werkt voor een NGO
 • Reist uit ecologische overwegingen met een bestelwagen

Sarah, 40

 • 15 jaar in België
 • Werkt in een ambassade
 • Is veel met kunst bezig